Olopaikka

kartta
Alkuperäinen kartta: Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo: Karjala. Historia, kansa, kulttuuri. SKS 1998. Sivu 278.

Šuomen itärajan takana Karjalašša, Kuhmon-Šuomuššalmen-Kuusamon-Sallan korkevuolla rajottuon pohjosešša Kuollan niemimuan aloveheh, ijäššä Vienanmereh ta šuvešša Aunukšen Karjalah. Šuurin oša Vienan alovehešta kuuluu hallinnollisešti Karjalan tašavaltah, kumpani on puoleštah oša Venäjän Federatiivista Tašavaltua. Karjalan tašavallan piäkaupunki on Petroskoi, kumpani šijaiččou Aunukšen Karjalašša Onegajärven rannalla. Tašavalta on hallinnollisešti jakautun piirilöih, kumpasih kuulutah ni Koštamukšen kaupunkipiiri ta Kalevalan piiri.

Kalevalan piiri

Kalevalan piiri on Karjalan tašavallan hallinnollini aloveh, kumpasen hallintopaikka on Kalevala (entini Uhtuo). Kalevalan lisäkši piirih kuulutah Vuonnisen, Kepan, Luušalmen, Jyškyjärven ta Borovoin kylien alovehet. Piiri on šuunnillah entisen Uuvvenmuan liänin kokoni ta šielä eläy n. 7.000 henkie. Uhtuošša (nykyseššä Kalevalašša) on n. 4.000 eläjyä, kumpasista karjalaisie on n. 35%.

Koštamukšen kaupunkipiiri

Koštamukšen kaupunkipiirih kuuluu hallintokaupunkina Koštamuš ta Vuokkiniemen kylän aloveh, kumpani liitettih piirih Kalevalan piiristä Koštamukšen kaivoškaupunkin ruokahuollon turvuamisekši. Koštamukšešša eläy n. 32.000 eläjyä, kumpasista karjalaisie on vähempi 10%. Kaupunkissa on šuuri vuoritevollisuuškombinaatti.

Terveh tulla Uhtuoh!