uhtua-logo
Uhtua-Seura ry peruššettih vuotena 1991 Uhtuon Šeuvun Perinnehšeura-nimisenä. Peruštajina oltih lähinnä juuriltah vienankarjalaista šukuo olijat henkilöt, kumpaset – šeuran šiäntöjen mukasešti – ”yritetäh arvokkahašti pityä yhteyttä Uhtuon šeuvulla entiselläh eläjih karjalaisih ta kumpaset tahotah šäilyttyä vienankarjalaista kulttuurie ta perintehie šekä kaikella keinoin  eistyä Uhtuon šeuvun väještön henkistä, yhteiskunnallista ta talouvellista hyvinvointie”. Jäšenie šeurašša on noin 150.
Uhtua-Seura ry:n toimintamahollisuuvvet pantih vireillä, kun Neuvoštoliitto romahti ta aikaisemmin šotilašalovehena olleheh Vienan Karjalah voitih tuaš matkuštua vapuašti, elvyttyä šeiccemenkymmenen vuuvven takasie heimolaisšuhtehieki ta käyvä kaccomašša Šuomen kulttuurih voimakkahašti vaikuttanehie ”Kalevalan laulumaita”.

Uhtua-Seuran pakinanjohtajat

• Paavo Ahava          1991 – 2003
• Hannu Raulo          2003 – 2006
• Jarmo Rantanen     2006 – 2010
• Jorma Elo              2010 – 2012
• Kari Kemppinen      2012 –

Kunniapakinanjohtaja
• Paavo Ahava     2017 –

Kunniajäšen
• Jari Helmisaari   2017 –

Uhtua-Seura ry:n šiännöt (pdf)