Uhtuo  on Vienan Karjalan šuurin kylä ta talouvelline keškuš, luonnonkaunehen šuuren Keški-Kuittijärven pohjoisrannalla, noin 80km itäh Šuomen rajašta, Šuomuššalmen kunnan nuapurina, Karjalan Tašavallašša Venäjällä. Nykyjäh käytöššä on virallini neuvoštoaikani nimi Kalevala.

Eläjyä Uhtuošša on noin 5000 ta koko Kalevalan piirissä noin 12.000. Karjalaisie on noin kolmanneš väkiluvušta ta karjalan kieltä, kumpani on hyvin lähellä šuomen kieltä, paissah alovehella vielä, parahittain vanhemman polvikunnan keškuuvvešša, niin äijän, jotta šillä ta šuomen kielellä tulou hyvin toimeh.

Melkein kaikilla karjalaista šukuo olovilla on heimolaisie Šuomešša johtuon vuuvven 1922 bol’šhevisoinnin jälkehiseštä pakolaisuuvvešta, konša alovehen šen aikaisista eläjistä läheš puolet pakeni Šuomeh.

 

   

  Karjalan Šivissyššeura ry on kannattan kielenkiännöšruatuo
Karjalan Sivistysseura ry on tukenut kielenkäännöksen tekemistä