Ajankohtaista

18.05.2019     Vienalaisten ensiapukurssi Kuhmossa

IMG 20190427 121405   IMG 20190427 145835

Uhtua-Seura ry järjesti huhtikuun 27. päivänä 2019 yhdessä Kuhmon SPR:n kanssa ensiapukurssin Vienan
Karjalasta saapuneelle aikuisryhmälle. Kurssin aikana käytiin kouluttajien Päivi Pohjolan ja Juha Tervon johdolla
lävitse SPR:n ensiapukoulutusohjelmia monipuolisesti ja käytännön harjoitteiden avulla, Alpo Karppisen isännöimissä Kuhmon SPR:n koulutustiloissa.

Kursseille osallistui 11 henkilöä, naisia ja miehiä, jotka edustivat Kalevalan piirin alueen koulujen ja päiväkotien opettajia, Kalevalatalon, Kalevala-Teatterin ja Kalevala-Kuoron jäseniä sekä niissä toimivia henkilöitä. Koulutettavat saivat kaikki hätäensiapukoulutuksen ja SPR:n kortin suorituksesta.

Ryhmien kokoamisesta vastasi Uhtua-Seuran Kalevalassa toimiva sisarseuran puheenjohtaja Valentina Kovalenko.
Uhut-seura on perustettu vuonna 2000 Kalevalassa.

Ensiaputaitojen merkitys vienalaisille, kansalaistaitona, korostuu kun ajatellaan vaikka suomalaisten matkailijoiden ympärivuotista ja aktiivista liikkumista Vienan Karjalassa. Alue on harvaan asuttua ja tietoliikenneyhteydet toimivat vaihtelevasti, oikean avun tarvetta on ollut ja tulee olemaan jatkossakin. Nämä ensiaputaidot mitä koulutettavat saavat, miten ensiapua voi ja pitää antaa, hyödyntävät arjessa heitä itseään ja paikallista väestöä, joka päivä.

Ensimmäinen vastaavanlainen ensiapukurssi toteutettiin keväällä 2013, yhteistyössä Kuhmon SPR:n ja Uhtua-Seura sekä Uhut-seuran kanssa. Siitä lähtien niitä on järjestetty lähes vuosittain, jopa kaksikin samana vuonna. Uhtua-Seura ry maksaa ryhmien koulutuksen, ruokailut, majoitukset (kaksi yöpymistä) ja tukee Kuhmoon saapuneita kurssilaisia pienellä matka-avustuksella.

 

07.05.2019    Vienankarjalan ja kulttuuri kurssit 27.6.-1.7.2019 Uhtualla

 Vienankarjalan ta kulttuurin kurššit pietäh 27.6–1.7.2019 Uhtuošša elikkä nykyseššä Kalevalašša. Kurššipaikkana on Mobergin talo. Opaštajina ollah Valentina Karakina ta Olga Karlova. Kurššien pakinateemana on Ihmisen tervehyš ta hyvinvointi, läsinnät šekä luonnonantimet tervehyön kohentamisekši. Kurššilla šuau opaštuo šamoin vienankarjalan peruškieliopppie ta -šanaštuo. Varšinaisen kieliopaššukšen lisäkši on šuunniteltu kokopäiväretki Haikol’an kyläh ta ošallistumini Šommelo-festivalin tapahtumih.

 Lue tarkemmin tästä tiedote, ilmoitautumisohjeet ja ohjelma

 

18.04.2019     Syksyn 2019 karjalan kielen jatkokurssi Helsingissä

(Taso A2.2–B1.1.)    

(24 t) 10.9. – 3.12.2019
Tiistaisin klo  17.00 – 18.30
Kurssi on tarkoitettu karjalan kielen alkeet osaaville, mutta tervetulleita ovat myös kaikki karjalan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet.  Jatketaan vienankarjalan opiskelua ja karjalaiseen kulttuuriin tutustumista. Kurssilla luetaan tekstejä, tehdään harjoituksia, keskustellaan.  Samalla aktivoidaan ja laajennetaan sanavarastoa. Mukana myös kuvia Karjalasta ja karjalaista musiikkia.             

Oppikirja: Pekka Zaikov: Karjalan kielen kielioppi

Opettaja: Ekaterina Kuzmina, FM 

Kurssipaikka: Kalliolan kansalaisopisto, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

Ilmoittautuminen 6.5. – 2.9.2019

Tarkemmat tiedot  www.kalliolankansalaisopisto.fi

UHTUA-SEURA ry

 

24.02.2019    Venäjän vallankumous käynnisti pakolaisaallon Vienan ja Aunuksen Karjalasta länteen

Vuosina 1918-1922 Suomeen saapui arviolta 33 000 Itä-Karjalan pakolaista, joista vakituisesti tänne jäi asumaan noin 13 500 henkilöä. Osa pakolaisista jatkoi Ruotsiin ja osa palasi, yleensä huonoin seurauksin, vastasyntyneeseen Neuvostoliittoon.

Osa heimopakolaisista sai Suomen kansalaisuuden, joko kansalaisanomuksen tai avioliiton solmimi-sen kautta. Osa sai muukalaispassin ja osa Nansen-passin, joista moni näiden passien haltija pysyi maattomana pakolaisena kuolemaansa asti.

Tiedätkö milloin ja miten isovanhempasi tai iso-isovanhempasi saivat Suomen kansalaisuuden? Mikä oli Nansen-passi.

Lue lisää - valitse menuriviltä painike: Historia ja vasemmasta reunavalikosta: Nansen-passi

 Nansenpassport

 

13.01.2019      Nyt on aika muistella

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran muistitietokeruu 1.12.2018–30.6.2019 – osallistu!!
Mikä on karjalaisten omakuva 2000-luvulla? Ovatko karjalaiset yhä yhteisöllisiä? Millaista on kaupunkikarjalaisuus? Miten siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja evakkouden kokemukset vaikuttavat karjalaisuudessa – vai vaikuttavatko?
Keruussa pyritään tavoittamaan karjalaisia, jotka ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai evakkoina sekä heidän jälkeläisiään ja Venäjällä asuvia sukulaisiaan.
Lisää tietoa keruusta SKS:n nettisivuilta, josta löytyy myös sähköinen lomake, jolle muistojaan voi kirjata.
Keruun järjestävät SKS, Karjalan Sivistysseura, Urbaani karjalaisuus -hanke sekä Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit -hanke.
Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.